Vítejte na stránkách firmy
SHZ PROJEKT
Ing. Miroslav Mužík

Co Vám nabízíme

Již od roku 2000 vytváříme projektové dokumentace v oblasti stabilních a polostabilních hasicích zařízení. Jedná se o sprinklerové sestavy mokré, suché nebo kombinované, dále o systémy drenčerové, zařízení na hašení vodní mlhou, s příměsí pěnidla, nebo plynová SHZ s použitím chemických a inertních plynů. Projektové dokumentace zpracováváme ve všech stupních, tj. od územního rozhodnutí, přes stavební povolení, tendrovou dokumentaci, až po realizační stupeň.

Pro hydraulické výpočty sprinklerových sestav používáme program SprinkCALC, který je certifikovaný jak pro normy Evropské unie, tak i pro VdS a FM. Hydraulické výpočty plynových SHZ vypracováváme na programech certifikovaných VdS dle předpisů ISO a NFPA.

Projekty jsou vždy opatřeny příslušnou autorizací.

Dále zajišťujeme dodávky, montáže a servis stabilních hasicích zařízení.